h成人福利视频在线播放

h成人福利视频在线播放

[28]从五枢下行,过肝经之章门穴下五寸三分,维道穴也。有多骨出之不休者,名曰骨胀,难愈。

由胆经积热,流入膀胱,壅遏不行而成。条文:玉翳浮满时或疼,风热冲脑盖瞳睛,洗刀通圣羌独细,蒺元贼决蜕蔓青。

瘤皮色红,中含血丝,亦有自破者。第十四节与脐平,下七节各一寸二分六厘,共八寸八分二厘,共二尺九寸九分六厘。

[23]从脑户上行一寸五分,强间穴也。【方歌】皂角苦参粟疮痒,久似蛇皮肤难当,芎归何首胡麻芷,大风枸杞草乌苍,翘蒡威灵蝎白附,蒺藜天麻独蔓羌,白蛇风藤甘杜仲,人参牛膝缩荆防。

[2]此骨被伤,共分四证:   <1>一曰从高坠下,致颈骨插入腔内,而左右尚活动者,用提项法治之   <2>一曰打伤,头低不起,用端法治之。[2]从睛明上行眉头陷者中,攒竹穴也。

条文:玉翳浮满时或疼,风热冲脑盖瞳睛,洗刀通圣羌独细,蒺元贼决蜕蔓青。中七节各一寸六分一厘,共一尺一寸二分七厘。

Leave a Reply