Rosimm第2819期白色短袖衫美女居家私房超薄无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑28PROSI写真

Rosimm第2819期白色短袖衫美女居家私房超薄无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑28PROSI写真

滞而不流利,涩脉也。以如是之证,而谷气多入,此为除中。

 脉虚沉弦,阴阳俱不足也;无寒热,是阴阳虽不足而不相乘也;短气面白,时瞑兼衄,乃上焦虚而血不荣也;里急,小便不利,少腹满,乃下焦虚而气不行也。甘草附子汤,即桂枝附子汤去姜、枣加白术。

此六脉者名曰残贼,残则明伤,贼则暗袭,脉中有此当属实邪,不论何部,但本脉中兼见此脉,辄防邪至也。厥厥者,谓似有根之摇动,动而不移,非若滑脉之流动,动而不居方有执曰:阴阳相搏之阴阳,以二气言;阳动阴动之阴阳,以部位言。

 夫脉即可以别阴阳之结实,又不可不以阴结、阳结之证,而合阴结、阳结之脉相参看也。阳乘阳,阴乘阴,各从其类而相乘也。

师曰:沉为纯阴,翕为正阳,阴阳和合,故令脉滑,关尺自平。 又云:脉沉为水,以泽漆为君者,因其功专于消痰行水也,水性阴寒,桂枝行阳气以导之。

盖奔豚虽属肾病,然兼厥阴、少阳之邪而发者有之。 其子各有虚实轻重,不可称准者,取平升为正。

Leave a Reply