No116纯净少女何嘉颖果团首秀53P何嘉颖果团网

No116纯净少女何嘉颖果团首秀53P何嘉颖果团网

<篇名>治食诸菜中毒方第二十九内容:《病源论》论∶野菜芹荇之类,多有毒虫、水蛭附之,人误食之便中其毒,亦能闷乱烦以甘草、贝齿、粉三种末,和水服,小儿尿、乳汁服一升亦佳。吐气令入多出少,常以鼻取之,口吐之。

孟诜云∶今有所食生栗,可于热灰中煨之。 推,谓以指那移于部之上下而诊之,以脉有长短之类也;又以指那移于部之内外而诊之,以脉有双弦单弦之类也;又以指推开其筋而诊之,以脉有沉伏止绝之类也。

”愚谓过者,淫胜之谓也,折之者,谓裁之也,如木胜助之以辛,火胜助之以咸之类,投其畏而伐之,故曰∶“五脏一有不平,所胜平之,递相济养,交互克伐”,此之谓也。又云∶鸟中出泉流水,不可久居,常饮作瘿。

崔禹云∶味咸,温,无毒,主大风、冷气、口、消渴,心主安中,肝主安肝,肺主安肺,肾主安肾,脾主安脾,膏主四肢不遂。陈者味苦,主胃热,消渴,利小便。

矧《经》曰∶精者,水也。又云∶食麻子饮酒,令人胀满,为水病。

 《七卷经》云∶常服枣核中人,百邪不干也。又云∶当以夜半之后、生气之时,闭气以心中数,数令间不容间,恐有误乱,可并以手下筹,能至千则去仙不远矣。

Leave a Reply