No3153女神Emily顾奈奈&周于希Sandy私房情趣内衣剧情撩人诱惑写真45P顾奈奈秀人网

No3153女神Emily顾奈奈&周于希Sandy私房情趣内衣剧情撩人诱惑写真45P顾奈奈秀人网

用清水同入镬内煮之。脉得诸沉,当责有水,身体肿重。

其证小便少而数,少腹弦急,痛引于脐。水肿之证,盖水盛而火不能化也。

脾痹加浓朴、枳实、砂仁、神曲。 脾寒而失之弱,则不能运输。

皆不能化物,乃生诸病。若干栝蒌,则用两三枚。

脉沉者,宜麻黄附子汤。 上中下之气,有一不化,则不得如决渎之水而出矣。

肠覃者,寒气客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系癖而内着,恶气乃起,肉乃生。 奇效人参散治肝痹,气逆,胸胁引痛,眠卧多惊,筋脉挛急。

Leave a Reply